Predstavljamo program financiranja od 25.189KM. Šuti i uzmi nam novac!

Predstavljamo program financiranja od 25.189KM. Šuti i uzmi nam novac!

U gradu u kojem vlada ogroman interes za njemačkim jezikom samo se jedno ime spominje kada je u pitanju ovaj jezik, a to je Vokabula - centar za njemački jezik.

Dok u drugim školama stranih jezika svakim novim ciklusom posao opada, u Vokabulu se svakim novim ciklusom upisuje sve više polaznika tečajeva njemačkog jezika. Tako je ova mlada mostarska kompanija u svega 2 godine postojanja zaposlila 11 osoba, a na trenutnom ciklusu broji preko 330 polaznika a očekuje ih još i više na proljetnom upisnom roku koji je upravo u tijeku.

Mi smo uz studente i mlade

Svjesna važnosti ulaganja u studente i mlade ljude, ova mlada kompanija ovaj put ide veliki korak dalje i predstavlja vlastiti program financiranja pod nazivom “Onako, od srca!”. Cilj programa je poduprijeti lokalnu zajednicu te potaknuti mlade ljude na još aktivniju ulogu u neformalnom obrazovanju.

“Program “Onako, od srca!” osnovan je da inspirira, ohrabri i podrži mlade ljude željne znanja, prije svega studente, da dobiju mogućnost i priliku da se neformalno obrazuju u polju koje njih zanima, pored formalne edukacije.”, rekla nam je ravnateljica centra Ivana Vukadin.

“Kroz ovaj program, a na račun vlastitih resursa, želimo pomoći ojačavanju njihovih vještina koje će dobiti kroz razne programe neformalnog obrazovanja, ali i potaknuti ih na druženje i stvaranje novih kontakata koji će im sigurno dobro doći u budućnosti. Samim time se, dugoročno gledano, može osigurati perspektiva za ostanak tih ljudi na ovim područjima.”, poručila nam je Ivana Vukadin.

Ukupno 25.189KM studentima i mladima

Namijenili smo ukupno 25.189KM studentskim udrugama, fakultetima, školama ali i za seminare, kongrese, konferencije kao i sportske i kulturalne programe posvećene prije svega pomaganju djeci i mladima. Detaljnije o samom projektu potražite na internet stranici vokabula.com/vokabula-pomaze, kao i na zvaničnoj facebook stranici.

Sve primljene aplikacije bit će ocijenjene u skladu s kriterijima poput društvene koristi, originalnosti i kvalitete projekta.

U Vokabuli ističu da projekt ne podržava političke stranke ili pokrete i njihove organizacije, sindikalne organizacije ili patronažne organizacije te religijske institucije.

Posuđujemo naše vrijeme i talente

Svjesni smo da neprofitne organizacije ne trebaju samo novac. Oni trebaju volontere, materijale i usluge. Marketing, financije i logistička rješenja ne mogu se riješiti za par sati rada. Prema tome, osim financijske pomoći nudimo naše vrijeme i talente koji će se maksimalno posvetiti Vašem cilju i organizaciji.

“Nastojimo aktivno sudjelovati u životu zajednice u kojoj se nalazimo, kako lokalno, tako i na području cijele Bosne i Hercegovine. Od početka vjerujemo u važnost neformalnog obrazovanja. Nadamo se kako ćemo ovim činom i druge animirati da pomognu onima kojima je potrebna pomoć. Jer imati tradiciju od 10-ak godina, a da pri tome niste nikome konkretno pomogli osim promociji vlastite agencije, baš i ne ide u prilog. A biti tu za nekoga kada mu je najpotrebnije najmanje je što možemo učiniti.“, poručuje nam Davor Budimir, koordinator ovog projekta.

Sredstva već osigurana za BEST Mostar i LEAPin konferenciju

Odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine je tema o kojoj se svakodnevno priča. Mladima se ne pruža dovoljno prilika za učenjem i napredovanjem. Formalno obrazovanje više nije dovoljno da budu konkurentni na tržištu rada. I ako mladi nemaju dovoljno prilika za napredovanjem oni će naposljetku otići iz države. Kako bi vratili mladima nadu u pozitivniju budućnost, želimo podržati sve njima zanimljive projekte na temu neformalnog obrazovanja koji bi im pomogli da budu konkurentniji na tržištu rada.

U skladu s navedenim činjenicama, Vokabula je prije 2 dana u sklopu projekta “Onako, od srca!” dogovorila dvije vrlo važne suradnje. Prva je jednogodišnja suradnja i pomoć studentskoj organizaciji BEST Mostar gdje se Vokabula obvezala pomoći studentima i svim studentskim projektima ove neprofitne organizacije.

Druga suradnja je s LEAPin konferencijom u Mostaru koja se održava krajem travnja ove godine. Tema konferencije će biti neformalno obrazovanje gdje će Vokabula sudjelovati kao jedan od govornika i partnera.

A uz koga ste Vi?

“Nijedna od spomenutih aktivnosti ne bi bila moguća bez naših polaznika tečajeva koji su neslužbeni ambasadori dobre volje i koji šire dobar glas o Vokabuli gdje god da odu. Oni su naša svakodnevna motivacija da nastavimo dalje i da budemo bolji i kreativniji iz dana u dan. Veliko im hvala na tome!”, poručuje nam ravnateljica Ivana Vukadin.

Možemo uraditi mnogo više, a to možemo postići jedino zajedničkim snagama! Vokabula je uz mlade, a uz koga ste Vi?

Pratite ovaj projekt uz hashtag #OnakoOdSrca